برای دریافت مشاوره رایگان ، اطلاع از هزینه و سفارش محصولات با شماره ۶۶۷۲۶۳۱۲-۰۲۱ تماس بگیرید.

ردیفقطعهمشخصاتسازندهدسته بندیتصویرموجودیقیمت
1REEDREL929REED RELAY 250ohm 5V LATCHN/SREEDموجود5,412
2REEDREL930REED RELAY 250ohm 5VN/SREEDموجود5,500
3REEDREL924REED RELAY 700ohm 12VN/SREEDموجود4,412
4REEDREL921OR250H2 5V 250ohm N.ON/SREEDنا موجود5,410
5REEDREL907REED RELAY 250ohm COIL N/SREEDموجود5,200
6REEDREL919REED RELAY/OLR-C-112FS 1kN/SREEDنا موجود4,430
7REEDREL912REED RELAY 700 OMR N/SREEDموجود5,950
8REEDREL910REED RELAY 2Kohm 12V OMRN/SREEDموجود5,002
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40