گروه مهندسی حامد الکترونیک با بهره مندی از نیروهای متخصص و مهندسین با تجربه در زمینه مونتاژ و ساخت انواع کابل به صورت تخصصی فعالیت می کند.

در ادامه به بررسی نحوه ساخت انواع کابل شبکه می پردازیم

مونتاژ و ساخت انواع کابل :

به طور کلی دو نوع کابل در شبکه های کامپیوتری استفاده میشود نوع اول کابلی است که برای ارتباط سوئیچ به روتر ، سوئیچ به کامپیوتر ، هاب به کامپیوتر به کار میرود که به این نوع کابل مستقیم یا Straight گویند.

نوع دوم کابلی است که برای ارتباط دو پایانه مانند سوئیچ به سوئیچ ، سوئیچ به هاب ، هاب به هاب ، روتر به روتر ، کامپیوتر به کامپیوتر و روتر به کامپیوتر به کار میرود که به این نوع کابل Cross گویند.

در سوکت زدن سر کابل ها باید ترتیب خاصی را در نظر گرفت که دو ترتیب رنگ استانداردهای T-568A و T-568B شناخته می شوند .

اگر چه استفاده از ترتیب رنگهای دیگر ممکن است درست جواب دهد اما به طور یقین خالی از اشکال نخواهد بود و شما را در عمل دچار نقص و کاستی هایی خواهد کرد به خصوص در سرعت واقعی شبکه. در زیر ترتیب رنگ در T-568Aو T-568B و همینطور نحوه سوکت زنی با شکل نمایش داده شده است.

برای دریافت مشاوره رایگان ، اطلاع از هزینه و سفارش پروژه با شماره ۶۶۷۲۶۳۱۲-۰۲۱ تماس بگیرید.